18:00 – 18:05
Otwarcie konferencji
prof. Iwona Hus, prof. Krzysztof Tomasiewicz
18:05 – 18:20
Pandemia COVID-19 - aktualizacja październik 2020
prof. Krzysztof Tomasiewicz
18:20 – 18:35
Veklury - doświadczenia ośrodka łódzkiego w leczeniu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2
prof. Anna Piekarska
18:35 – 18:50
Leczenie COVID-19 w OIT
dr Tomasz Pohaba
18:50 – 19:05
Dyskusja
19:05 – 19:20
Częstość i przebieg kliniczny zakażenia SARS-CoV-2 u pacjentów hematologicznych
prof. Iwona Hus
19:20 – 19:35
Zalecenia postępowania u chorych na nowotwory hematologiczne w dobie pandemii COVID-19
prof. Ewa Lech- Marańda
19:35 – 19:50
Grypa i Covid-19-różnicowanie – aspekty praktyczne
prof. Krzysztof Simon
19:50 – 20:00
Dyskusja
20.00
Podsumowanie konferencji
prof. Iwona Hus, prof. Krzysztof Tomasiewicz